Thông báo

NỘP HÌNH LÀM HỒ SƠ NGHỀ KHỐI 11 NĂM HỌC 2016 - 2017
05/12/2016, 11:28:00 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

Về việc nộp hình làm hồ sơ nghề năm học 2016 – 2017

Các em học sinh khối 11 đang học nghề chuẩn bị 2 tấm hình 3x4 ghi rõ thông tin phí sau hình: Họ tên, lớp, môn nghề rồi nộp lại cho giáo viên bộ môn khi đi học nghề từ nay đến hết ngày 10/12/2016. Các em học sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Success!