Thông báo

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ LỊCH KHÁM SỨC KHOẺ ĐẦU NĂM
27/07/2017, 03:19:00 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

THÔNG BÁO

V/v xem danh sách học sinh năm học 2017 - 2018 và lịch khám sức khoẻ đầu năm

 

- Ngày 1/8/2017: học sinh 3 khối 10, 11, 12 vào trường để xem danh sách lớp.

- Ngày 2/8/2017: 7g00 học sinh khối 12 tập trung + Khám sức khoẻ.

- Ngày 3/8/2017: 7g00 học sinh khối 10 tập trung + Khám sức khoẻ.

- Ngày 4/8/2017: 7g00 học sinh khối 11 tập trung + Khám sức khoẻ.

- Ngày 14/8/2017: Trường bắt đầu năm học mới 2017 - 2018.

Success!