Thông báo

CẬP NHẬT SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC VỚI PHỤ HUYNH HỌC SINH NĂM HỌC 2018-2019
02/12/2018, 04:29:00 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Nhằm phục vụ cho việc liên hệ với PHHS khi cần thiết, các em học sinh cập nhật số điện thoại liên lạc đến hết ngày 27/11/2018

Success!