Thông báo

MẪU CHUẨN ĐỀ THI - ĐÁP ÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
05/09/2018, 10:35:00 AM , Post by NetViet ITT Co., ltd

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

Để thống nhất định dạng đề thi, thầy cô vui lòng download các biểu mẫu dưới đây để soạn đề:

1. Mẫu đề thi trắc nghiệm

2. Mẫu đề thi tự luận

3. Mẫu đáp án trắc nghiệm

Success!