Học vụ - văn phòng

Trường THPT Trần Phú, tổ Văn Phòng
03/11/2012, 01:21:43 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd
Tổ Văn Phòng luôn thực hiện tốt công tác và chức trách mà Nhà trường giao phó, luôn sống, phấn đấu học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Từ trái qua: cô Đặng Thị Hằng, cô Quách Thị Thanh Thúy,  cô Nguyễn Thị Kim Huỳnh (tổ trưởng), cô Đoàn Thế Ngân, cô Phạm Thị Phiêu (y tế), thầy Văn Quốc Dũng, thầy Võ Hoàng Luân

 

Bài viết khác:

Success!