Học vụ - văn phòng

TỔ HÀNH CHÍNH NĂM 2019
03/12/2013, 09:28:21 AM , Post by Admin Trần Phú

Nhìn từ trái sang: 

1) Thầy Văn Quốc Dũng (Tổ phó)

2) Cô Phạm Thị Phiêu (Y tế)

3) Cô Nguyễn Thị Kim Huỳnh (Tổ trưởng)

4) Cô Đặng Thị Hằng (Văn thư)

 

5) Cô Đỗ Thị Ngọc Vân (Thư viện)

6) Cô Quách Thị Thanh Thuý (Kế toán)

7) Cô Đoàn Thế Ngân (Ban TĐKT)

8) Thầy Võ Hoàng Luân (KTV)

 

Success!