Học vụ - văn phòng

TỔ HÀNH CHÍNH NĂM HỌC 2012 - 2013
28/03/2013, 02:23:41 PM , Post by Admin Trần Phú

Nhân sự tổ hành chính gồm: Cô Đặng Thị Hằng, Cô Quách Thị Thanh Thúy, Cô Nguyễn Thị Kim Huỳnh (Tổ trưởng), Cô Đoàn Thế Ngân, Cô Phạm Thị Phiêu (Y tế), Thầy Văn Quốc Dũng (Tổ phó), Thầy Võ Hoàng Luân

Success!