Quản lý học sinh

Tổ Giám Thị trường THPT Trần Phú
13/11/2012, 01:06:00 PM , Post by NetViet ITT Co., ltd

Theo ảnh chụp , từ trái qua phải :

STT
HỌ VÀ TÊN
BUỔI
PHỤ TRÁCH LỚP
GHI CHÚ
1
Hoàng Quang Lừng
CHIỀU
PHỤ TRÁCH CHUNG
Tổ Trưởng
2
Phạm Minh Công
SÁNG
A10 ->A19(-A16) + Theo dõi, kiểm tra lớp TD-QS
 
3
Huỳnh Thanh Phong
SÁNG
B17 -> B22 + Lớp nghề, lớp chéo
 
4
Bùi Gia Sang
CHIỀU
C19 ->C21; B1 -> B3 + Theo dõi, kiểm tra lớp TD-QS
 
5
Lâm Cẩm Linh
CHIỀU
B4 ->B15;(- B10), + Lớp nghề, lớp chéo
 
6
Trần Thị Lý
CHIỀU
C1 -> C9
 
7
Lê Thị Duyên
CHIỀU
C10 -> C18
 
8
Phan Thị Thanh Mai
SÁNG
A1 -> A9
 
9
Tạ Thị Bảy
SÁNG
A16, A20 -> A22; B10, B16
Tổ Phó

 

Success!