Quản lý học sinh

TỔ GIÁM THỊ NĂM 2013
03/12/2013, 09:19:18 AM , Post by Admin Trần Phú

Nhìn từ trái sang:

1)  Thầy Huỳnh Thanh Phong

2) Cô Phan Thị Thanh Mai

3) Cô Nguyễn Thanh Ngọc Thuỷ

4) Cô Tạ Thị Bảy (Tổ trưởng)

 

5) Cô Lâm Cẩm Linh

6) Cô Trần Thị Lý

7) Cô Nguyễn Thị Quế Minh

8) Thầy Lê Xuân Huy

 

Success!