Đoàn thể phòng ban

03/11/2012, 01:46:03 PM
Kế hoạch hoạt động của chi đoàn Giáo viên

Giới Thiệu về Chi Đoàn Giáo Viên và Phương Hướng Hoạt Động

Chi tiết

03/11/2012, 01:32:28 PM
Giới thiệu tác phẩm "Quà Tặng Kỳ Diệu"

Hạnh phúc là gì ai có thể đặt tên? Hạnh Phúc trong tay ta hành phúc là tất cả. Và những thứ chúng ta không có được thường mang lại cho ta một cuộc đời mộng mơ và ảo tưởng, chứ không mang lại hạnh phúc.

Chi tiết

03/11/2012, 01:29:00 PM
Giới thiệu sách mới

Bài tập thực hành: hóa học 10, hình học 10, vật lý 10 tập 1, vật lý 10 tập 2 ...

Chi tiết

03/11/2012, 01:27:10 PM
Lịch làm việc của Thư Viện

Sáng từ 7h30 đến 11h. Chiều từ 1h30 đến 16h30

Chi tiết

03/11/2012, 01:25:56 PM

Thư viện hiện nay có hơn 7.000 sách tham khảo, 2.500 sách giáo khoa, 18 đầu báo - tạp chí và 10 máy tính nối mạng cho bạn đọc tra cứu thông tin

Chi tiết

Total: 57
Success!