Đoàn thể phòng ban

THÔNG BÁO HỌP CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG THÁNG 6/2016
16/06/2016, 07:44:06 PM , Post by Admin Trần Phú

Kính mời Ban Chấp hành Công đoàn và Tổ trưởng Công đoàn họp Công đoàn mở rộng vào lúc 10g sáng thứ hai ngày 20/06/2016. Quý thầy cô vui lòng có mặt đúng giờ.

                                                                                                                   

Success!