Thi THPT Quốc gia 2018

THI THPT QUỐC GIA 2018

TRANG NHẬP THÔNG TIN KỲ THI THPT QUỐC GIA 2018

 

CÁC EM KIỂM TRA NGUYỆN VỌNG BỊ LỖI Ở LINK DƯỚI

CÓ SAI SÓT THÌ NHẬP LẠI NGUYỆN VỌNG NHƯ BAN ĐẦU.

NHỮNG EM KHÔNG CÓ TÊN , VÀO TRANG WEB BỘ

KIỂM TRA THÔNG TIN NGUYỆN VỌNG ĐÃ UPLOAD

 

 

 

HỆ THỐNG TIẾP TỤC CẬP NHẬT NGUYỆN VỌNG VÀ

ĐÓNG UPLOAD SAU 16g NGÀY 15.4.2018. NHÀ TRƯỜNG SẼ 

UPLOAD LÊN WEB BỘ GD-ĐT VÀO TỐI 15.4.2018

 

 

KIỂM TRA THÔNG TIN, NGUYỆN VỌNG ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

THÔNG TIN THÍ SINH BỊ LỖI, 

HỌC SINH ĐĂNG KÝ LẠI ĐỂ CẬP NHẬT

 

TÊN ĐĂNG NHẬP VÀ MẬT KHẨU

TRANG TRA MÃ TRƯỜNG, MÃ QUẬN HUYỆN

TRANG WEB TRA MÃ NGÀNH

 

NHẬP NGUYỆN VỌNG CỦA THÍ SINH

Success!