Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú hiện tại

 

 
THẦY PHẠM VĂN HÙNG
HIỆU TRƯỞNG
 

 

 
THẦY TRẦN NGHĨA NHÂN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

                                                                                     

 
CÔ HOÀNG THỊ THẮM
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

 

Success!