Ban giám hiệu

Ban giám hiệu trường THPT Trần Phú hiện tại

 

 
THẦY PHẠM VĂN HÙNG
HIỆU TRƯỞNG
 

CÔ HOÀNG THỊ THẮM
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

NGUYỄN TUYẾT TRINH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
CÔ TRẦN THỊ DŨ
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Success!